Tag: یک وظیفه شرعی

07
Oct

بازسازی سوریه؛ فراموشی کرمانشاه و سیستان و بلوچستان

در حالی که مردم بسیاری از شهرهای سیستان و بلوچستان بر اثر سیل پارسال و شهرهای…