Tag: یوهانس هربر، مدیر جامعه ورزشکاران دو و میدانی آلمان

11
Sep

فیفا: حکم اعدام نوید افکاری را لغو کنید

حمایت ستارگان هنری, سازمان‌های ورزشی و کمپین های متعدد با شعار نوید افکاری را اعدام نکنید…