Tag: گیلعاد اِردان

21
Oct

اسرائیل: رژیم ایران از مذاکرات برای وقت‌کشی به منظور رسیدن به بمب اتمی استفاده می‌کند

نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد رژیم ایران را متهم کرد که از روند مذاکرات برای…