Tag: گفتمان و تِز ارتجاعی

10
Oct

خلأ گفتمان در میان گروه‌های اپوزیسیون

گروه‌ها و افراد مخالف رژیم ایران که در تعریف کلاسیک به عنوان اپوزیسیون شناخته می‌شوند علاوه…