Tag: گزارش رسمی مرکز آمار ایران

01
Feb

گزارش مرکز آمار از وضعیت اجتماعی-فرهنگی ایران؛ افزایش فقر، هزینه خانوار و بیکاری

مرکز آمار ایران گزارشی جدید از وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد…

18
Nov

کارگران مواد پروتئینی را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند

در حالی‌که قیمت کالاهای خوراکی و اساسی مردم روزبه‌روز در حال افزایش است، مرکز پژوهش‌های مجلس…