Tag: گردشگر فرانسوی

01
Feb

شهروند فرانسوی زندانی در ایران به اعتصاب غذای خود پایان داد

گردشگر فرانسوی زندانی در ایران بعد از ۳۵ روز اعتصاب غذا، روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن به…

31
May

فرانسه در بیانیه‌ای اتهامات وارده به بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانی در ایران، را رد کرد

فرانسه در بیانیه‌ای اتهامات وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای با رد اتهامات وارده علیه بنجامین بریر،…