Tag: کودک مجرم

31
Dec

نقض حقوق کودکان؛ اعدام یک کودک-مجرم در زندان لاکان رشت

محمدحسن رضایی، که در ۱۶ سالگی به اتهام قتل یک نفر در جریان یک دعوای گروهی…