Tag: کنترل تورم

05
Nov

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم در ۴۰ سال اخیر هستیم

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت اقتصاد ایران در «خطرناک‌ترین نقطه تاریخی…