Tag: کمبود و گرانی دارو

24
Oct

درد بی‌دوا؛ مافیای دارو در ایران

کمبود و گرانی دارو امان بیماران را بریده و بی‌مسئولیتی‌ نهادهای حکومتی در زمینه توزیع دارو،…