Tag: کرونا در ایزان

03
May

شورای شهر تهران: به پاکبانان افغانستانی و کارکنان جنوب شهر واکسن نداده‌اند

شورای شهر تهران اخطار داده که پاکبان‌های افغانستانی و کارکنان شهرداری در مناطق جنوبی شهر از…