Tag: کایلی مورگیلبرت

01
Dec

آزادی کایلی مورگیلبرت: بازداشتم در ایران کابوسی بی‌پایان و بی‌وقفه بود

کایلی مورگیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که هفته گذشته پس از دو سال حبس در ایران آزاد…