Tag: پیک چهارم کرونا

29
Mar

هشدار نظام‌ پزشکی درباره تعلل دولت؛ بسیار کمتر از یک درصد جمعیت واکسینه شده‌اند

در شرایطی که وزارت بهداشت رژیم ایران آغاز پیک چهارم بحران کرونا در کشور را تایید…