Tag: پیام شاهزاده رضا پهلوی به ملت ایران در حمایت از نوید افکاری

17
Sep

اظهار نظر تند علی خامنه ای علیه رضا شاه پهلوی در فضای مجازی ترند شد

هشتگ «خامنه‌ایگ.و.هخورد» در واکنش کاربران به سخنان خامنه‌ای علیه رضاشاه پهلوی ترند شد خبرگزاری تسنیم وابسته…

14
Sep

پیام شاهزاده رضا پهلوی به ملت ایران در حمایت از نوید افکاری

چاپ شده در روزنامه‌ی وال‌ستریت‌ژورنال امریکا – ترجمه فارسی از کیهان لندنبه ازای هر نوید افکاری…