Tag: وضعیت معیشتی

08
May

بازنشستگان در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار…

26
Dec

بازنشستگان معترض به وضعیت معیشتی در چند شهر ایران تجمع کردند

گروهی از بازنشستگان مستمری بگیر که به وضعیت معیشتی خود و پایین بودن حقوق و مستمری‌ها…

04
Feb

ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان در چندین شهر ایران

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به وضعیت معیشتی، تبعیض و اجرای نادرست قانون همسان‌سازی اعتراض دارند. شمار…