Tag: وضعیت معیشتی مردم

02
Nov

تحریم‌های تازه آمریکا بیژن زنگنه را هدف گرفت

ایالات‌متحده آمریکا در ادامه «کمپین فشار حداکثری» خود، تعدادی از اشخاص مرتبط با صنعت نفت ایران…