Tag: وزیر اقتصاد

20
Nov

تأمین کسری بودجه رژیم ایران از جیب سهامداران بورس

کسری بودجه و چگونگی تأمین آن که طی چند دهه گذشته سرچشمه شماری از درد‌های بزرگ…