Tag: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

21
Mar

سه میلیون مسافر نوروزی, لجبازی با دولت یا استقبال از کرونا

بی توجهی به هشدار های پزشکی و ورود مسافران نوروزی به شهرهای آلوده به کرونا در…