Tag: ورشکستگی

17
Oct

پیامدهای گزارش سازمان برنامه و بودجه از اقتصادی که قرار است ورشکسته شود

گزارشی دولتی که در مردادماه امسال، اواخر دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، تنظیم شده و روز…