Tag: هلال شیعی

10
Oct

گاردین: برنامه پرهزینه رژیم ایران برای ایجاد یک گذرگاه شیعی در البوکمال سوریه ادامه دارد

روزنامه بریتانیایی گاردین در یک گزارش تازه میدانی از منطقه اَلبوکمال در مرز سوریه و عراق…