Tag: هشدار انجمن ایمونولوژی

25
Mar

روحانی : مردم بدانند ۷۰ درصدشان کرونا خواهند گرفت

هشدار انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در واکنش به سخنان حسن روحانی : پرهیز از قرنطينه…