Tag: هزینه درمان

13
Dec

بحران کرونا؛ جان مردم بازیچه سیاست‌های رژیم ایران

ابراز نظرهای مقامات رژیم ایران در ارتباط با واکسن کُرونا، این نگرانی را تشدید می‌کند که…