Tag: نوید افکاری را اعدام نکنید

11
Sep

فیفا: حکم اعدام نوید افکاری را لغو کنید

حمایت ستارگان هنری, سازمان‌های ورزشی و کمپین های متعدد با شعار نوید افکاری را اعدام نکنید…