Tag: نماینده اسرائیل

21
Oct

اسرائیل: رژیم ایران از مذاکرات برای وقت‌کشی به منظور رسیدن به بمب اتمی استفاده می‌کند

نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد رژیم ایران را متهم کرد که از روند مذاکرات برای…

14
Jan

نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار اقدام بیشتر شورای امنیت علیه رژیم ایران شد

گیلعاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، خواستار اقدام بیشتر شورای امنیت در مبارزه با…