Tag: نفود ایران

11
Dec

تهدید رژیم ایران؛ پرواز بمب افکن‌های بی 52 بر فراز آب‌های خلیج فارس

دو فروند هواپیمای بمب‌افکن عظیم آمریکایی همراه با شماری از جنگنده‌های سه امیرنشین‌ خلیج فارس، شامل…