Tag: میر بلوچ زهی

25
Dec

خانواده عبدالحمید میربلوچ‌زهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای ملاقات آخر فراخوانده شدند

مصطفی نیلی، وکیل، خبر داد که عبدالحمید میربلوچ‌زهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در زندان…