Tag: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

07
Oct

بازسازی سوریه؛ فراموشی کرمانشاه و سیستان و بلوچستان

در حالی که مردم بسیاری از شهرهای سیستان و بلوچستان بر اثر سیل پارسال و شهرهای…