Tag: مشکلات مردم در زمینه تأمین دارو

28
Sep

فریبکاری ظریف؛ دارو هرگز تحریم نبوده است

وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با «راشاتودی» ادعایی را مطرح کرده است که شاید خودش…