Tag: محمدجواد آذری جهرمی متهم به فساد مالی و استفاده از رانت های دولتی و سوء استفاده از قدرت

20
Apr

پای وزیر جوان به سریال “نون خ” هم باز شد

لابی محمدجواد آذری جهرمی در صدا و سیمای ملی به طنز کشیده شد اختلاف زرگری محمدجواد…