Tag: محرومیت پزشکی

30
Jul

محرومیت منیره عربشاهی از رسیدگی پزشکی با وجود وخامت حال در زندان

منیره عربشاهی، فعال مدنی محبوس در زندان کچویی کرج، با وجود وخامت وضعیت جسمانی از رسیدگی…