Tag: محدودیت

14
May

شهروند بهایی در پی «درخواست مجوز برای تشکیل سازمان مردم‌نهاد» به حبس محکوم شد

آتسا احمدآئی، شهروند بهایی، در پی درخواست مجوز از وزارت کشور برای تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد…