Tag: مبارزه زنان ایرانی با حکومت و عبور از یک تضاد

13
Oct

مبارزه زنان ایرانی با حکومت و عبور از یک تضاد

حکومت استبدادی ایران که ریشه در فرهنگ پدرسالارانه جامعه دارد، هرگز نمی‌خواهد زنان مسیری را طی…