Tag: ماشین شستشوی فکر جمهوری اسلامی

18
Mar

شاهزاده رضا پهلوی: ایران ما یکی از بحرانی‌ترین ادوار تاریخ خود را می‌گذراند

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی جمهوری اسلامی را مسبب کشاندن ایران به لبه پرتگاه معرفی کرد…

15
Mar

علیرضا پناهیان: کرونا مقدمه ورود امام زمان است

ماشین شستشوی فکر جمهوری اسلامی در صدد آماده کردن افکار جامعه برای پذیرش تحولی جدید در…