Tag: فعالیت تروریستی

20
Jan

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها خواستار اعمال فشار حداکثری موثرتر بایدن علیه ایران شد

بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها با ارایه چند توصیه به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا از…