Tag: فشار نیروهای امنیتی بر کادر بیمارستان جم

19
Aug

فشار نیروهای امنیتی بر کادر بیمارستان جم در جهت عدم اطلاع رسانی صحیح از وضعیت درمانی استاد محمدرضا شجریان

هیات مدیره بیمارستان جم: ما زیر فشارهای شدید امنیتی هستیم و اگر اتفاقی برای آقای شجریان…