Tag: فسار اداری

20
Sep

رئیس اتاق بازرگانی ایران: سقوط ۵۷ درصدی اقتصاد ایران هشداری برای آینده این کشور است

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت تولید ناخالص داخلی کشور که در سال ۹۶ به قیمت جاری…