Tag: فساد اقتصادی

05
Sep

یکصدوهشتاد سال زندان برای ۱۵ متهم پرونده فساد شرکت پتروشیمی

سخنگوی قوه قضائیه، گفته است که در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، برای ۱۵ نفر از متهمان…