Tag: فروش دارو

25
Jun

درخواست از نهادهای امنیتی برای تحقیق درباره فروش پانسمان‌های بیماران پروانه‌ای در بازار آزاد

مدیرعامل خانه حمایت از بیماران پروانه‌ای، از نهادهای امنیتی و قضایی درخواست کرد که درباره چگونگی…