Tag: فراخوان شاهزاده رضا پهلوی با نام نجات ایران

29
Sep

شاهزاده رضا پهلوی: اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در داخل کشور به هم بپیوندند

شاهزاده رضا پهلوی: تمام مخالفان حکومت جمهوری اسلامی که به دموکراسی اعتقاد دارند، بر روی «نجات…