Tag: فتنه

11
Sep

بیژن عبدالکریمی، استاد اخراجی دانشگاه آزاد: به اتهام دفاع از «اصحاب فتنه» اخراج شدم

بیژن عبدالکریمی، استاد اخراجی دانشگاه آزاد با اشاره به این که شش ماه از حقوق او…