Tag: عکاس بوشهری

18
Oct

خواهر فرحناز خلیلی، عکاس قربانی تجاوز: او در ماه‌های آخر زندگی دائما مشغول گریه بود

خواهر فرحناز خلیلی، عکاس بوشهری که در پی فشار روانی ناشی از تجاوز و «برخورد بد…