Tag: علی شیخ مرادی پرستار بیمارستان قائم رشت

11
Mar

بازداشت یک پرستار و یک طلبه توسط دادگستری قم به جرم تشویش اذهان عمومی

بازداشت یک پرستارو یک طلبه توسط دادگستری قم به جرم تشویش اذهان عمومی و تحت فشار…

08
Mar

تعداد کشته شدگان پزشک و پرستار مبتلا به کرونا در سکوت مقامات وزارت بهداشت در حال افزایش است

تعداد کشته شدگان پزشک و پرستار مبتلا به کرونا در سکوت مقامات وزارت بهداشت در حال…