Tag: طرح تأمین کالاهای اساسی

04
Oct

بحران تأمین کالاهای اساسی در ایران

با بروز تأثیرات فشارهای خارجی، اثرهای سوءمدیریت مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد نیز رو به‌روز…