Tag: صدور ویزا

08
Mar

خبرهای کوتاه روی خط کرونا در ایران

رشت شاید بحرانی‌ترین جای جهان در مواجهه با کرونا باشد جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس…