Tag: شهروند بهائی

23
Nov

یک شهروند دیگر بهائی در شیراز بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد

در ادامه اعمال فشار حکومت جمهوری اسلامی بر بهائیان ایران، «پدرام عبهر» شهروند بهایی در شیراز،…

02
Jul

حکم حبس برای شهرزاد نظیفی، قهرمان بهایی موتورکراس زنان، تایید شد

حکم هشت سال حبس برای شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و قهرمان موتورکراس زنان، در دادگاه تجدید…