Tag: شرم و حیا نعمت است

19
Aug

فشار نیروهای امنیتی بر کادر بیمارستان جم در جهت عدم اطلاع رسانی صحیح از وضعیت درمانی استاد محمدرضا شجریان

هیات مدیره بیمارستان جم: ما زیر فشارهای شدید امنیتی هستیم و اگر اتفاقی برای آقای شجریان…