Tag: شرایط عمومی قلبی و ریوی و تنفسی ناپایدار و افت سطح هوشیار

08
Oct

خسرو آواز ایران پر کشید

خبرگزاری ایرنا مدعی شد: استاد محمد رضا شجریان پس از تحمل دوره طولانی بیماری عصر امروز…