Tag: شایعه مرگ مغزی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی

26
Apr

جراح مغز مشهور ایرانی در تیم معالج کیم جونگ اون

ارسال مخفیانه تیم پزشکی ایرانی با هزینه جمهوری اسلامی به کره شمالی شایعه مرگ مغزی کیم…