Tag: سپاه محمد رسول الله

22
Nov

یک فرمانده خونریز در رأس سپاه محمد رسول‌الله قرار گرفت

حسن حسن‌زاده از فرماندهی «سپاه سیدالشهدا» تهران به فرماندهی «سپاه محمد رسول‌الله» ارتقاء پیدا کرد. سپاه…