Tag: سلطان آواز ایران استاد محمد رضا شجریان

21
Sep

استاد شجریان: هنرمندانی که در خدمت سیاستند، آدم‌های بیچاره و بی‌مایه‌اند که به دنبال قدرت اند

سلطان آواز ایران استاد محمد رضا شجریان در بستر بیماری از هنرمندان حکومتی به شدت انتقاد…