Tag: سلسله مراتب نظام و حاکمیت

10
May

خاتمی در راستای احیای اصلاح‌طلبان پس از مرگ سهراب دست بکار شد

تلاش رژیم در جهت استفاده از محمد خاتمی در مسیر تقویت قطب مخالف و فعال سازی…